closeTerug naar inventaris

Transcriptie

alsoo praesent van rijs en Zagouw ontbloot

ben en mergen wederom voor bjnwoonderen

alhier, den verkoop dag is, zoo dient dese ten

principalen om uE:E: a: 't indagtigen aen

4

mijn gedane petitier zij, mij met het g’eijste

voor dit Compthoir mergen ’t ontsetten, op dat

vermogens wesen mag tegebreck der jngesetenen

te gerieven

hier benevens sende ook p=r brenger deses, de

twee dag registers van Aron en damme, die

op mijne jongste voijagie mede hebbe gehadt

welkers tardance u E. Ea: ten goeden belieft

te nemen, alsoo 'tselvige tsedert jongstleden

dingsdag vergeten hadde, waar mede

besluijtende beveele uEEa=t na onser aller

needrigh groete in de genadige beschuttinge

des alderhoogsten, en blijve, Mijn heer. onderstondt

UE: E: A: dienstschuldige en ootmoedigen

dienaar. was getekent Ioh=ss de Hardogh.

in margine Lonthoir adij 26=e Maart 1683.

Banda.

Aan d’ E: H=r Willem van Pijll

Gouvern=r en directeur benevens

den Raad,

Erntsiste, Aahtbare

manhaste, wijse voorsienige

seer bescheijdene Heer en

vrunden,

met

115

met nedrigh versoek dat het

u E: agtb, beliefte