close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ne

00

doc

3

en

den aanbrenger, kennis off heefft gehad de

vervullinge van des overledens Cassiers plaats,

door den adsist: Coenraad thun, is billijck en

naar behooren. dogh dat S=r de hartogh alleen

voor t perck bojanu in staat, is tegens d’ordres,

als vereijsschende daar toe twee goede vaste

borgen,

Gisteren is, op ’t versoeck van den bandas burger

Pieter Bourbon, sekeren Maccassaarschen

Iman, van hier naar uE:E=s gewesten, met

den selven bourben vertocken, dewelcke seijde

hoe dien paap aldaer vrouwen kinderen had,

ende nu meermalen sigh aan Een kant hadde

gehouden, wat schadelijcke en sorgelijcke

pesten, de dusdanige sijn, die staagh soo her„

waardts en derwaardts swerven, en behoefft

niet aangewesen, 'tsal best sijn desen gast

voor het toekomende aldaer gehouden offte met

sijn gesin en al, aghter volgens de resolutie

en hun versoeck naar Batavia werde

gesonden, om voor het toekomende uijt dese

gewesten te mogen gehouden werden

D’overgesonde reecq=e der gedane kosten, ten

aanwesen van den Commissaris en bij gevoeghde

tot de commissie, met aandaght aangemerckt,

schijnt wel met voordaght dusdanigh op ge„

„steld, immers is niet te bedencken hoe men

den Commissaris en vijff toegevoeghde, met

verte

O

111