closeTerug naar inventaris

Transcriptie

benoodight wesen moghten, onderwijlen sullen wij oos

niet laten alhier ons best te doen, om voor ons selv

soo veel mogelijcken mede te vergaderen,

Alsoo Benardus de silva, radja van de negorij soij

nevens d’oudsten van gemelte dorp p=r request in

onsen politijcquen rade alhier hebben versoght, om

ontslagh van eenen Ioan loutoepan van boven

geseijde dorp die aldaer op rossengam voor den tijd

van 50: Iaren over gepleeghde adulterie gebanne

is, en aangesien de vrouw, waar mede hij sulcks

gepleeghd heeft, al voor langen tijd uijt het

lught huijs alhier gelargeert is zoo hebben wij

het versoeck van opgemelte Radja en oudsten

in aghtingh genomen, en hem Lautoepan

van sijne verdere Condemnatie gratieusselijck

geperdonneert, dierhalven kunnen uEd=l den

selven met d’eerste goede gelegentheijd herwaarts

aan schicken,

Hier mede

E: Erntfiste, aghtbaare, manhaffte, wijse

voorsienige seer bescheijdene Heer in vrunden

dese bekortende met d’ordinaire groete verblijvende

naer toewenschingh van heijl en segen onderstonds

V:E: naburige vrund en dienaren, was geleijkent

Robertus pads= Bangge, Iacob van Ackersdijck,

Ieremias van Vliet, Pieter van der Hoorn

Sodocus Cromhuijsen, Rhumphuijs, Abraham Boudt

Gerrit hoost, en Francis van schuere in margine

Amboina aan ’t Casteel victoria 11=en Maart 1683:

3

p