closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E: Erntfeste, agetb= manhaffte, wel wijse,

voorsienige, en zeer genereuse heer UE=e 'tsamp

desselfs hoogwigtige besoignes de hoede Jsnaels

bevooten laatende verblijve, onderstond, UE=s

neorigen. en gantsch verpligtige dienaer

was geteijkent Nicolaas de Camontacque, in

margine, ten Casteel Revengie op p=o aij adij

31:e Maart A=o 1683

Aen d’ Heer Gouverneur,

Willem van Bijll

E: Erntfeste, achtbare, mar

„haste, wel wijse, voorsienige

en seer genereuse heere,

Mijn E: gebiedende heer,

uijt uE=o hoogh geaghte missive door den Eerw=e

predikant gijsbertus brakel op gister avont mij

overhandigt, heb, zeer wel verstaan dat uE=s tuijffelde

aen d’ overkominge van ’t Extract resolutie van

d’ extract resolutie niet

d’ hoogh regeringe tot bat=a over de bevochten viotorie

overgekomen.

tegens den ouder koninck van Bantam de ternata

en Boureesen, dwelcke bij niet ontfangen is, mar

wel twee gelijke placcaten inhoudende 't intrecken

maer wel bewusts 2

placcaten

der dukatous, die alhier behoorl= gepubliceert en

aengeslagen zijn geweest, en hebbe ’t zedert eenlijk

die ook ten eersten gepubli„

ceert sijn

28: stucx ontfangen die met d'eerste occagie a. Costi„

zullen

P

Z

Dert