closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1je

1

en

5

AM

zullen zenden, oock is heden de klocke 11=e

uuren voorn=t Extract resolutie behoorlijk

aen den volcke affgekundight sullende

mede sorge draagen dat voors: danck dagh

naar behooren geviert zal werden / in

conformite d’ voorn= xtract en uE: a=ts

wel geordonneerde voorsightigh=t,

hier mede eijndigen

E: Erntfeste, aghtbare, manhafte, wel

wijse, voorsienige, en seer genereuse heere

UE, en die u EE:s lieft en aengename, zijn,

de hoede godes bevelende, verblijve, onderstondt

V=s eer en dienst schuldige dienaar, was

geteijkent. N: D: Lamontaigne, in margine

=aij ten Casteel Revengie den 5=en april

a=o 16831

Banda,

aen de Ed=le Heer Willem

van Zijll, gouverneur en directeur

dier provintie, Lampt den Raet,

Ed= Erntfiste Achtbare,

manhaste, wijse, voorsienige

en seer, discreete Heeren.

vermits haar Wel Ed=en h: achtbaerhed=ns onse

h: gebieders met desselffs geschriften onder dato

verte

d

125