close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0406

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 25=en feb=r p=r de fuijt de berekmeer van bat=a

voortgeschikt ons den 7: Courant toegebracht als

met haar wel Ed=ens Jonghste gedachteekent, den 27:'

feb= p=r de fluijt nederhorst, affgesonden, den 12=en dese

hier aengelandt, hebben believen, te ordineeren beijde

d’ ordre van haer wel Ed:

tot Batavia

geseijde bodems vol rijst te scheepen de eerst genoe„

„de voor bat„a, en d’ Laeste voor uE=s gouvernement

gelijcq, uEd=e bij de hoogh geachte geschriften

in Copia achtervolgens Last, van haer hoogh

achtbaerhedens hier nevens gaende des gelievende

daer

Cunnen beoogen, ook in Conformitheijd van haer

5

wel Ed=s believen is bijgevoeght, het Copia affge„

„schrift van haar h: gemelte E=dens p=r 'tschip

macasser, over macasser aen uEd=ln geschreeven

des door schaertsheijt, van dat graen in desen hoeek

dit saijsoen gevallen/ hebben wij tot leetweesen haar

hoogh Ed=ens heijlsame ordres niet Cunnen

d’ selve niet konnen naar„

gekomen werden om reden

volbrengen, maer de fluijt de berekmeer met onse

’t schip de Berkmeer is sonder

eenige ladingh weder te rug

onderdanigen advijsen/ aen haar hoogh gemelte Ed=ens

gekomen

den 10:e Courant over rumbang, naer Japara sonder

jets te Raaden voortgeschickt, en in de fluijt

int schip Nederhorst is voor

de provintie Banda, 50

nederhorst daer uEd=e dese mede staet toegebracht

Cojangs Rijs gescheept

te werden gescheept, 50: Coijanghs jder van 3600: lb:

offte 180000: lb: goede witten: Javaense rijst/

Costende volgens Factura hier aengelast

vert