closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om messagh van den hemes alle heijl, zegen, en

prosperitijt in dit nieuw getreeden Jaer, en blijff

naer mijn Eerbiedige groete, onderstondt VEEd=le

gehoorsaemen en geringen dienaer was geteijkent

19

Philippe Castel in margine Biema den 25=e Ianu:

a=o 1683

P= S=

Eed„ Heeren

Na deesen nevenstaende geschreven te hebben en

tlangh tardeeren van S=r Toulus de Canoij is

de selve tot heden blijven leggen, en ’t zed:t zijn hier

twee maleijers van Batavia aengecomen, en

seggen last te hebben van den Eed=le Heer

gouverneur generael dat over al aen de Comp=e

van d’E Comp=e waer aen zullen Comen, te seggen

als dat Bantham en Pangerang (in welcke

laeste plaats den ouden sutthan zijn vetraict

hadt genomen en vast gemaakt) nu ’t Eenemael

Comp=s is, en dat ’t zelve onder de Conduitie van

den E: Manhasten Capitain Franc„ Tack

dewijl den E H=r Majoor P=l Martin na

Batavia was) is geschiedt waar zijn E: den

ouden Sulthan heeft uijt gedreven, en nu op het

gebergte in ’t oosch met zijn verstroijden koop

dwaalt, daar van d’onse noch al werdt vervolgt

en hoe

On