close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ha

na

dog

presse

5, Wel

2

dewijll den Rijs, en Zagouw alhier opgeraekt

en geconsumeert zij, versoecken int welge=

vallen van UE: agtb„t om weder daer mede

te mogen werden versien, item oock de volgende

noodwendigheden, te weten

100: off 50 E: bossen Rottangh Java, alsoo door

gebreck vande selve 12 sockels foelij

jongst ontfangen, nogh ongebonden staen

p=s: Rottangh Sloijtjes om bij ’t afftrappen

20:

der foelij, ontfangh, en affschepen der

noten gebruijckt te werden, vermits de oude

meest onbequaam geraekt zijn.

boeken groot mediaen Papier, tot twee

6:

stellen nieuwe boeckjens

2: d=o kleen mediaen tot de maendelijcxe

extracten &c:

2: d=os kleen formaat Hollandts tot dagelijx

gebruijck.

3: d=os batavias voor ’t Eijland Rossingijn

2: bossen schagten, 't boek klad papier, lack,

hier mede desen besluijtende bevele uE: agtb

na mijne nedrige groete, inde providentie

des alderhoogsten, wien u agtb=s persoone in

lanckduijrige gesontheijd believe te spaeren

verblijve a: Heeren, onderstondt u E: agtb=s

onderdanigen, en gehoorsaemen dienaer, was

geteijckent Willeboort Willeboordtsz,

in margine Waijer desen 10=en Aprill a=o

1683:

Verk.

v

133