closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aen d'E: A: Heere

Willem van Zijll, gouverneur, en

directeur deler kostelijcke

Provintie Banda &c:a

E: E: Agtb: Erntfesten,

Manhaften, wijse, voorsienige,

en seer bescheijdene Heer.

Mijnheer.

Desen dient eenelijck tot geleijde vande aff„

gescheepte Specerijen, die ick heden ten

overstaen vande wederzijdsche gecommitteer„

dens aen den Schipper Abraham Pijma inde

volgende quantiteijt getelt, en toegewogen

hebbe als

24 weegsels vette noten, off C=ti Banda 960

1348.

23 39/40 d=o middelbaere, off

1675

41 3/40 d=o Romper, off

99 3/10 Weegsels Noten, off Cattij banda 3983„

zegge een quantiteijt van drie duijsent

negen hondert drie en tagtigh C=tij Banda.

diversche noten musschaeten.

32 p=s

Ddi