closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor Jegenwoordig geen meerder stoffe tot Extense

hebbende sal desen affbreeken, en UE.E. a: onder„

mijne needrige groete, godt en zijne, veijlige

hoede bevelende, verblijven, onderstond V.E.E. Agb:

dienstschuldig en Ootmoedigen dienaer, was geteijken

Johannes d’ Hartogh, in margine, Lonthoir den

23:en april 1683.e

Nejra,

aen d’ Heer Willem van Bijll

gouvern=r, en direkteur, deser

provintie, met den, gevolge

vandien,

J: H. Erentsiste, Achtbare, wel

wijse, voorsienige en seer

Bescheijdene heer

min gebiedent Heer,

Dese regulen dienen meerendeels, tot geleijde van

d’ hier nevens gaende faktuura, der noten mischaten

factura den nooten musschald

ten werd overgesonden

welcke agtervolgens V.E.E: a= ordre, p=r diverze

steenbocken, van dit Comptoir afgehaelt, en in

'tfluijtie nederhorst geladen zijn, mitsgaders

om V.E:E: a: te versoeken, van weder d’ novormen

een duijsent r verontanten te mogen werden

Eijsch van 1000 Rd: contant

verzien, tot betaeling van foeli, als anders,

vermits verlede Saterdagh nog negen sockels

foelij

die

11

he

dien

in

Ap

To

4