closeTerug naar inventaris

Transcriptie

groete, onderstond, V.E: E:s goede Vrund en dien=ren

was geteijkent, Robertus Pads=brugge, Iacob

van Ackersdijck, Pieter van den Hoorn, Iodocus

Cromhuijsen, Rumphuis, Abraham Bouden

Gerrit Hoost, en T: vanschuere in margine

Amboina Aant Casteel Victoria den 15=en April

1683:

aen d’ E. E. Heere.

Willem van Zijll

gouverneur en directeur

deser weerdige provintie,

V: E: Agb: Erntfiste Manhaste

wijse voors: en bescheijdenen Heer.

Mijn Heer:,

U:EE: agb: aangenaem briefje, benevens de daer

d’ overgesondene provisie met se

bij gesondene provisien, hebbe met ses maten rijs

maten rijs, en 1500 p:s Pagouw

en 1500: p=s Zagouw onderwicht, gelosten wel

onder wigt wel ontfangen

ontfangen, 't resterende g'eijste sall mede 't zijner

tijdt jnwagten, met needrige bedanckinge voor

de goede en tijdige voorsorge va U. E.E. agb: voor dese

Residentie

hier nevens gaet ook 't gevorderde facturke der

noten muschaten van ’s Comp=s Ourien montere

ƒ1427: 3. de 33: p=s sockels met macis, en

't geene daer toe gehoordt, hebbe Eenlijk p:r memorij

gelijkt

d„

11

de

11