closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wel

zoo als ik met desen te schrijven besig ben,

is met het wassende water alhier op destrant

komen spoelen, een door mensche Lichaem,

zijnde heel wit, en 't eenemael onkenbaar,

dat tot nader Bescheijt van V:E.E. a: blijft

seggen, waer mede dese eijndige, en naer

eerbiedige nedrige groete, VE:E. A:t d’ hoede des

alderhoogsten bevolen Latende, verblijve

E.E. Achtbare Heer, onderstond VEE. A=t

onderdanigen gehoorsamen dienaar was geteijkent

0

Willeboort Willeboorts=, in margine, Waijer

den 27=en april a=o 1683.

N:

de kalk oven op ’t Eijlandt

rossengijn is gebrant

Neira.

Aan d’E: E: Heer

Willem van Zijll Gouverneur

en directeur van d’ Eijlanden

Banda, en den Raat

dag

Erntfesten, achtbaren manh=

wel wijsen, en seer Genereuse

Heere,

mijn stur„

dese weijnige regulen dienen Eenlijk om VEE=s

verte

din

1447

een doot Lichaen is op strant

komen aerspeelen