closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

dat

dram

emits

om

de

off desen net de bestelders van de bantamse

en boutonse brieven tot keffingh zijn, tot

Conver had hij 8: etmael Still gelegen, en

gints eenige verse noten muschaten die geen

12. dagen van de boom hadden geweest ge=

=trocqueert, van daer waerense weder overgesteken

naer teeuwer, goesegoij, mattabela en eijndelijk

op goram aen gecomen, wij stellen vast, dat

dese Lorrendaijer al mede tot geen ander oguit

herw=ts is heer gestevent, als na specerie om

te zien

Om alle welke redenen als boven verhaalt

mitsgrs: van geen pas versien zijnde, hebben

wij ten dienst van d' E Comp= hem aen geslagen,

en den annachoda, Stierman en noch 6: stux

aen ons boort in arrest genomen, al ’t geweer

van hun onder ons opsight gehouden, besettende

haer niet weder een Corporaal, 3: soldaten,

en onse quartierm=r, waer mede tegens de sin

vande Gorammers 'tsamen met een Geldere

Coelte onder zeijl gingen, stelden wij ons Coers

regt na teenwer aen, doch na dat wij 2: â 3:—

uijren onder zeijl waren, kregen stilte Contin„

„neerende 3: Etmael lank, waer door wij wel

8: a 10: mijlen met de stroom benoorder goram

heen gebracht wierde tot dat wij de wint

uijt noorden met een wackere Coelte weder

E

151

den gev=s arachoda heef p:r sijn

vaartuijgh, mede tot Couwer

aengeweest, en aldaer eenige

versche noten muschaten

getrocqueert

den anachoda, Stuijrman, en

6 matroosen aen boort in

hegtenis genomen

gaer onder zeijl