closeTerug naar inventaris

Transcriptie

opbracht, en ons in een halff Etmael (gode

komen benevens de prijs voor

voorgedanckt) neffens onse prijs behoude tot

Teeuwer ten ancker

teeuwer aen Landen,

Hier zijnde mosten wij resolveeren in de sloep

van den borger Ian gijsberts. over te schepen

eenige goederen uijt ve vrijt

dewijl 't jonk vrij sterck geladen was, 350: p=s

in de Chialoep van Jan

gijsserts overgescheept

bijsie bijsie met rijs, en padij blijvende noch in

't op gem=te gonk berusten 830: stux biesij bijsid

rijs, 25: d=os met toebacq en 38: stux siamse

goede water potten,

Welke goederen eerst door S=r Ian Gijsbertsz=

de andere in ā€™t vaertuijgh door den quartierm=r bij

congnoissement bekennen ontfangen te hebben,

om aen VEE=s Costij weder wel geconditioneert

over tehandigen, waer van twee stux hier neffens

Comt,

dese twee bodems (:et jonk agter de sloep gebonden

staen van hier met dā€™ eerste doorwaijende ooste

wint naer Costij te vertrecken, hebbende het niet

gevoegelijcker commen schicken, als op desen

wijse dit jonk VEE=s toe te senden, dewijl den

quartierm:r den navagatie verstaet, met hem

noch 2: soldaten tot besettingh van ā€™t gonk te laten

6 macassaren komen met ged

vaartuijgh over.

en tot verseeckeringh van de 6: maccassaren

zullen

zu

e

1J

res

m

ov

per

den

In

A

1

ā€”