closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot

bonden

niet

ate

zullen noch 4: â 5: teeuwereesen mede varen

en 6: d=os die op sloep bij Ian Baes zijn maken

'tsamen 12: persoonen. die VEE=s toe Comen de

rest wesende noch 6: d=o bennen wij genootsaeckt

mede te voeren en niet aenwesen selffs te

overhandigen

verhopende als alles wel succedeert nogh voor

den tijt van 6: weecken tot VEE=s te retourneren

jnt herwaarts Comende, sullen wij Couwer

aen lopen, om jnspectie van de gevonden

noten muschaten (die de maccassare gints

hebben) geruijlt, te nemen, en VEE=s een

ware bericht van dese saeck doen,

hier mede

Erntfesten achtbaren, manhaften

wijsen voorsienige, en zeer generuse heeren

blyvende naer onsen needrige Salutatie aen

VE. E„s Langh te mogen verblijven, onderstond

V.E. E.s getrouwe en onderdanigste. dienaren

was geteijkent Cornelis Hull, en Carel

van Rosenburk, in margine Inde sloep

gen=t de piesangh op de reede teuwer den 9=e

april a=o 1683./

6

D

155

Jten 6 d:o met E:r Jan

gijsberts.