closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banda,

Aan den E. heer Willem van Zyll

gouverneur en directeur benevens

den Raadt

E: Erntfeste, Acht bagre, manhae

wijse, voorsienige, seer Bescheijden

heer en Vrunden,

Agtervolgens onse Iongste met de burger Chialoe

van Ian hans afgegaan, den 14:en deser waar

met de Chialoup van Jan hans

40 inlandsche krijgers voor

mede voor afsonden veertig jnlandje Crijgers,

aff naer Banda gesonden

zoo zijn den 16:en daar aan de Chialoep Rossingij„

de Chialoep Rossingeijn verseijlt

met 20 d.o mede derwaerts

met houtwerken gelaaden en twintig jnlanss

knegten ende de chialoep Vissinger Eenlijk

zoo mede de Chialoep Vlissingen

met 134 d.os

met balken en 134: Inlanders, op gisteren ofte

den 19=en, al mede voor uijt naar V.EE=s gewesten

vertrokken gaande nu op heden den Capt=n

romhuijsen met de verdere 2oo Europiaansche,

den Capt=n Cromhuijsen met

77 kopen mede derwaarts

sterk 57: als inlantse krijgers, nog een getal

vertrocken

van 77: koppen over, zijnde van hier, zoo veel

mogelijk, tot den overtogt en wes meer voorsien

zoodanige de Eijste daar af aen haald en vermelt

sullende het alles bij naeste gelegentheijdt UE

alles sal Barda bij naeste

gelegentheijd p.r factura

bij factura, ten laste werde gebragt, nevens

ten laste gebragt werden

het genootene der Iongste in lantsche schoolm=s

die gesonden zijn, als wesende het als toen vergeten,

Rijs nogte

Rij

nogt

bas

u

5

1

en

re