closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nhodd

reystr

Rijs nogte andere mondspijse en hadden wij niet

nogte en hebben ook van dat graan dit Iaar van

battavia te verwagten, dat ons al vrij verlegen

maaken sal, te meer onse Tenuwen seer verswakt

sijn, met het opwisselen der ducatous, dat al

in dā€™20000: rx:s beloopt en vrij buijten onse gissinge

gaat als die almede geen ander geldt dit Iaar

van batavia te verwagten en hebben,

het verdere dat niet hebben kunnen bij brengen

nogte voldoen, en 't geener Egter tot den optogt

sal behoeven, gaat hier nevens mede bij een

afsonderlijke Eijste, zoo mede dā€™ eer waaren die 'er

verstrekt zijn, bestaande wel meest in eenig

weijnige voorraat voor de officieren, en sagoe,

en andere toespijse van goedroogde herten

vleesch en visch gehoute d=o en oude Clappus

voort gemeijne volck, ā€”

Zoo mede en senden wij geen treijn meester mede

alzoo den opperchirurgijn petit Tils: aldaer dog

wel gemist, en tot die togt gebruijkt kan werden,

zullende ook dienen van genoegsaame hulp= ende

genees=middelen voorsien te werden, alzoo alhier

mede, niet vermogens en sijn geweest, meer dan

een groote dose den wondtheelder vande brandgans

bij te setten, waarinne egter het noodsaakelijkste

gedaan is, dog van Elx maar Een weijnig mede

gaen 'er over twee timmerluijden ende drie

D

155