closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor Eergisteren off den 9=en deser verscheen almede

vrij onverwagt van Batavia alhier het jagie

’t Jachtje de Rogh in amb=r

gearrivdert.

de Rogh voor uEE=s gouvernem=t aengelegt

en afgesonden, het welk te vroeg vand’ Eijlanden

afgeraakt, voor soo veel geluckig is Amboina

nog te hebben bestevent het welk op heden weden

vertreckt, om bij noorden Ceram om met god, sijn

dat b'noorden Cdram om zijn

reijs bandawaerts onder

voorgenome reijse te voltrecken

nemen sal

wij vernemen als nog geen nader schip, nogte en

hebben ook nader schrijvens, schijnende eenlijk

Sumatra over Ternaten ons te sullen toekomen

dat nog wel lange aenlopen mogt, en alsoo

geen spaanse wijn meer niet allen en hebben

om het h: waardig heijligh avondmaal des heeren

te kunnen houden, ende dat ook ’t zedert novemb=r

dees verledene jaar geen rantsoenen hebben kunn

uijtgereijkt werden door gebrek, bevindende ook

dat uEE=s soo ruijm verzorgt sijn geworden

als met een Legger rijnse wijn, een d=o Transe,

twee d=os secq. vier spaanse wijn, enz: zoo

Een legger Seck, en den I„o

hebben een Legger secq., en een d=o spaanse wijn

spaerse wijn uijt voors:z

bodertje gelicht

uijt en kele nood daar uijtgeligt, zoo mede

ses stx fijne hoeder van twaalff dien er

gesonden zijn, alzoo de zelven niet hadden te

verwagten, als zijnde versuijmt geworden te

Essen

revij