closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daar op bescheijden, die over boort gesprongen

is, sonder dat men weet waarom, weder te rugg„

gekeert, zijnde al een goed stuk weegs in dee

gevordeert geweest, soo dat genootzaakt sijn

daar weder een anderen op te stellen, en dus

sijn reijse te laten vervolgen

het oorlogs Tregat het ontroert Ternaten tot

op heden toe, door gebrek van scheeps timmerluijden

nog niet klaar hebbende cunnen geraken, staat

’t fregat ’t ontroert Ternaten

Raet mede derwaerts te

over vier ofte vijff dagen, soo wij verhopen willen

vertrocken tot overvoer van

eenige 1000 mopsteeren

almede naar damme te volgen, om 'er een kort

eijnde aff te maken, en derwaarts nog eenige

duijsende in op steenen over te voeren, op dat het

6

daar aen niet en mogte Comen te gebreken

Terwijle nu jongst, mits menigvuldige besigheden,

uEE=s aengename Laasten van den 23=e maij niet

ten vollen en b'antwoorden, sullen wij daar op dan

kortelijk in dezen seggen: dat het overlijden

nader rescriptie op onse jong

sts missive.

van juss=t de weduwe Lavaij, en ook hare

begravenisse verstaan, ende gehoort hebben,

niet twijffelende of het perk Bojauw sal

een andere borge hebben, en ook weder

een andere eerste niet, off voor het

vertreck