close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bossen padij, buijten 't geen soo met Neberhorstak

maccasser van bijzondere nog aengebragt is, dat

altamelijk wat mede bedraagt „naar ons voor

de waarheijt berigt is: zullende nu daar wel

meest snedig opgeleth dienen, dat door baatzaeken

Luijden met ter sluijk naar buijten verwoert

off tot vuijlen woeker opgelegt, maar dat

bescheijdelijk verdeelt, en zuijnig verspaart

werd.,

Wij hebben aen haar h: E=dns onder andere

bijlagen ook uitschrift van uEE=s Laaste

brieff, rakende 't verrigt der gecommitteerdens

’t verrigten der gecommiteerden

p

op drouw is hadr Ed:s

batavia genotificeert, ge„ den ondercoopman Corn:e Stull en Vaandrig

worden

Charlis van Rosenburgh toegesonden, zoo dat

haar EEd=le H: Agb=re dienaangaande genoegsee

sullen onderrigt zijn, moetende nu werden

en waer ontrent haer wel Ed=e

ordre sal dienen affgewagt to

afgewagt, mits het zoo Lange geleden is, wat

werden

haar h: EEd=ns dienaengaande sullen gelieven

te bevelen

ook sullen uEE=s uijt het schrijvens harer

h: EE=ns kunnen ontwaren, hoe het genomen

besluijt ten aenweesen vanden Commissaris

met ’t extiaperen der nagel„

boomen hier alomnne op ’t hoog

om alle de nagelbomen in Bandas bereijk,

land staende, dient voor't ganck

genomen te werden

tot een toe uijt te roeijen, over een slaat, ende

dient dit bestipt bevel ook op de wijse, uEE=e

voorgeschreven, al ten eersten agtervolgt te

werden,