closeTerug naar inventaris

Transcriptie

werden, ende des benodigt zijnde de nagelen

hier van daan gevordert, gelijck de noten

en foelij alhier uijt Banda moeten

Eijsschen

zijnde mede nog geen noten inde bolster

met nederhorst gesonden, dat alhadde behoren

geschiet te zijn, verdagt wesende dat de

perkemers niet dan vette en middelbare,

volgens gedane beloften, en Leveren

Wat de Commer steen aenbelangt was

eenlijk dat naar damme soo veel als

'er van node mogt zijn, tot het ophalen

der burgts hoeken gesonden werden: dog

zagen wij gaarne, dat niet ijder

vertreckende Chialoep off vaartuijg uit

banda herwaarts aen ons eenige

groote en kloeke wierden toegesonden,

tot het leggen van eenige waterschuttinge,

en vallen, zijnde het weijnige dat hier

aande hand hadden verbezigt aen enen,

waarmede de waijtomme in tween verdeelt,

ende een tak daar aff met een groote

brede graght, naar de modder spruijt

afgeleijd: hebben

verte

N

23

Eijs van eenigs kloecke Commer„

steenen