closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Met dit gagje de Nog is toegestaan aender

Johannes Borrij, en zijn door geli„ mardijker Joannes Borrij om met zijn

centieert om weder naer banda

zoon weder na Banda te mogen keren, mits

te keeren.

het overlijden vanden ondercoopm: Braconier

onder wiens huijs gesin zoo lange verblevern

is,

Waar mede.

Eijndigende bevelene UE: E:s benevens

s' Comp=s hoogwigtige ommeslagh in godes

bewaringe, en wij blijven na onse vrundelijk

groete, onderstond U:E: E:s Goeden vrunden

dienaren was geteijkent Robertus

Padt= Brugge, Jeremias van Vlict

2o

Rumphuis, F=s van Schuere, en Abralam

Vrlakens in margine Amboina aent Casteel

Victoira den 12=e Junij A=o 1683

Banda

aan d’ E: Heer willem van Zijll

gouverneur mitsgaders den Raad

aldaer.

E: Erntfiste, Agtbare manhaste,

wijse voorsienige Heer en Vrunden