closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vrij onverwagt quamp naast eergisteren

het scheepje nederhorst onder onstuijnng

swaar weer en verbolgen zee, alhier tegens

wil en dank ter rhede en in goeder haven,

tot des zelfs geluk dat buijten vermoeden

op de wal benardt voor gaats waar zijnde

dit de vrugten van ontijdige verzendingen,

eerde zuijdt ooster beurtwinder ten minsten

thien off te twaalff dagen vast hebben door

gewaijdt, als wanneer dan nog somwijlen

eenstaart van ’t wester getei indringende,

de schepen in twee ofte drie-etmalen, wel

ruijm zoo veel te rugge zetthen als in

veerthien dagen mogten gewonnen hebben,

door de sware stroom, die nog selfs wel

zoo lange en somtijds Langer uijt den

westen, tegens het ooster getij sel aanloopen

En heeft men wel voornamentlijk bij

uE:s een blijkelijk voorbeeldt daar aff: int

schip de pann, dat mede zoo op een Leuterend

en wijsel agtigh oostelijk Luchtje van

daar ontijdig versonden, met het ontmoeten,

derwestelijke naar buijen, heel om de Ooost

en agter Arouw verdreeff, daar het tusschen

oerte

p

253

’t fleuijtscheepje Nederhorst

heeft amb=a moeten aendoen:

wegens ’t ontijdigh verserden

vant selve.

blijckelijck voorbeelt aert

schip de Pauw.