closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ordre van haer E=s op Batavia

dienwegen gegeven.

is

die in amb.a niet te vinden

maer hier dient opgesogt

reven en klippen geraakt, het uijtterste

gevaar van blijven liep, ende waar op ons

voorstaat haar h: Edelhedens verboden,

zoo ontijdig nog vroeg de schepen van

banda, ofte uijt Amboina, niet te laten

vertrecken maar aff te wachten, tot de

beurtwind vast door woeij, ende sulx

meijnen wij was niet voor half men, hoe

wel de zelve winden jaarlijx geen

eenen streek zoo bestiptelijk en houden

wij hebben het alhier mits kortheijd niet

connen vinden, om dat op een jaar twee

off drie onbegrepen niet en weten, wanneer,

maar wel dat het bevel daar wesen moet

het welck UE:s aldaer Ligtelijken tot

naar -rigt voor het toecomende eens opsoeken

Connen

Want dat haar h: Edelhedens aanhalen

mochte de Eerste schepen tijdigh, ten

Eersten en zoo dra mogelijk, sonder Eenig

het minste tijd versuijm te rugge te

senden, en strijt niet tegens de reden, alzoo

alles den vereijschten tijd, demogelijkheijd en

zeekerheijd in sluijt, om niet met zijn

hoofd door een muur te willen lopen, off ook,

daar omtrent te sloffen, ende den bequamen