close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15 soldaten met hun bagagie

wel overgekomen.

aengewert debroir om de Chria

loep Piessangh van zijn

ladingh te doen ontlossen

in voors Chialoep weder 50

.

sockels macis gescheept

de resterende sullen int korte

mede volgen

petitie om Zagouw tot gerieff

der Jnwoorders

UE=s brieffie van dato 9=en deser loopende maer

is mij op eergisteren, door den stierman vande

Chialoep de Pissangh wel overhandigt, met

geseijde Chialoep sijn mede alhier wel over=

gekomen de gementioneerde vijfthien Soldater

met hun geweer, en bagagie, vorders uE: E=s

wel gegeven ordre naarkomende hebben gisteren

ons debvoir aengewent tot het laden van

geseijde Chialoep, dat ons niet wel heeft

kunnen lucken, vermits de langduijrige regen

en zeestortinge, ’t welck dan heden vroegh

niet bequaemer weer volbragt hebben, en aff„

gescheept vijftich sockels Macis, sullende p=r

Eerst aenkomende zeijlvaartuijgh, de reste„

rende vier en veertich mede oversenden, insge=

lijx de noote musschaten, zijnde de selve med

onder handen om gegarbuleert te werden

Een a twee duijsent Sagoe, souden ons hier

tot gerieff der Inwoonders seer nodigh zijn

alsoo de laaste op gisteren verkocht, en bevoren

tot rantsoen verstreckt zijn, van ’t welcke

dan UE: reverentelijck versoecken (mogelijck

sijnde) ons belieft met d’ eerste gelegentheijd te

provianderen, op dat onse rijs des te verder

magh strecken,

hier mede afbreken

E: Erntfeste, agtbaere, Manhafte wel

wijse

N