closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die weder uijt ’t gesigt is

geraeckt

gelijck dan oock in ons schrijvens voorgem„len

aen u E: E: ag„t hebben aengehaelt, maar soo

als 's anderendaags daar aen den Schipper vand„r

Wall, en twee Gecommitteerdens P„r d’ Chialoup

Rossingeijn wierden uijtgesonden, om voorsz

Chialoup te gaan opsoecken, en alsdan met

ons schrijvens aff te depescheren, ligtende al„

vorens daar aff eenige persoonen die alhier

mosten wesen, quamen op heden voor dagh

onverrigter saecke weder te rugh, en hadd

voorsn sloep niet vernomen, welcke wij sul

neren mits de slegte gestalte van Leckagi

als anders weder naar Amboina al sal wi

opgeduwt, waaromme dan P„r ’t Chialoupje

van den Vrijburger Jan Vijsbertsz geseijde

brieff tot uE: E: ag„t derwaerts oversenden

ten fine boven gemelt

Desen Eijndigende bevelen uE: E: a„t naar onse

Eerbiedige groetenissen inde genadige bescher„

minge des alderhoogsten, en verblijven

E:Erntfeste, Manhafte, Agtbaere, wijse,

voorsienige, en seer bescheijdene Heer, onder„

stond UE: E=s Agtb: onderdanige, en gehoor„

salme dienaeren: was geteijckent

Podocus Cromhuijsen, Ian vander Wall,

Jacob Heijlman, Wit Willeboorts, P=r

Bon, In margine stond. op ’t Eijland Damme

inde baij Wilhelmus aende onderhandsche

redout, den 16=en Julij 1683.

Nadde

J