closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banda.

Aen den Ed:n Heer Willem van Zijll,

gouverneur van Banda.

E:E: Erntfeste, Manhafte,

wijse, voorsienige, seer genereuse h„r

d’ Heer Willem van Zijll, Gouvern„r

en directeur, over de dierbaere

provintie Banda, mitsgaders den

Raet.

e

Gebiedende Heer.

onse laetste missive zij geweest op den 16=en deser

met het Chialoupje van den Vrijborger Jan

en

Vijsbertsz: alsmede een missive aen den Ed=n

Heer Commissaris Robertus Padbrugge, de

welcke wij verhopen UE: ag„t al sult hebben

ontfangen.

En terwijl op gisteren de Chialoep kruijskerken

daer wij op 13=en deser de brieven van Amboina

van d’ E: Heer Commissaris al hadden af=

gehaelt, alhier seer oesolaat, en leck met de

ingeladen balcken, tot de burgt is aengekomen,

soo hebben met onse bij een hebbende raed

goet gevonden (alsoo de balcken nu niet van

noode hebbende, gelijck in onse voorige

brieven is aengehaelt, en de ontramponeerde

-

Chialoup, ons weijnigh dienst kan doen, de

selve met sijn inladinge UE: a=ts toe te senden

alsoo ons volgens mede= gegeven ordre

vert3.

18

de Chialoep kruijskercken

in een seer desolaeten stand

gearriveert

de selvs met sijn ladinge

bandawaerts gesonden.

229