closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en d’ E: Heer Gouverneur

Willem van Zijll

E: Erntfeste, Agtbaere, Manha„

Wel wijse, voorsienige, genereuse st

Mijn E: Gebiedende Heer.

UE=s seer aengenaeme missive van den 17:e des

is mij op 18 P=r Tarra wel ter hand gekomen

en daer uijt verstaen de goede recommandatie

ontrent het garbuleren der nooten musschaeten

waer op antwoorden, dat alle de genegotieerde

Noten jongst afgehaelt, en int schip Macasser

gescheept zijn, sulx dat hier geen, off heel

weijnige d=os bequaeme, bij de Perkeniers in

welen zijn, vermits den ontfanck van Macis

inde maanden Maij, en Junij seer sobre

geweest is, alsoo dat voor ladinge vande fleuijt

de Graaff, van hier niet anders te verwagten

staat, dan naar gissingh ontrent dertigh

p=s sockels Macis, waer van twintigh stx:

in voorraed hebben

hier nevens sende mede over de g’eijschte

negotie boeckjes deser Compt„r ten eijnde met

mmnoer pericul als p=r Sarratarre voorsz

mogen overkomen.

Wijders doe uE: Agtb: de weets dat alhier

schaars een last Rijs, in wesen zij, ’t welcke op

morgen niet ordinaire verkoopinge sal komen

te eijndigen, En dewijl dese maand haast uijt is,

0

willen wij verhopen zijn E: ons van d=o graan

Provianderen sal tot voldoeningh der rantsoenen

als.

an