closeTerug naar inventaris

Transcriptie

f

levens onderhoudens der Jngesetenen, ’t welck

eerbiediglijck versoecke p=r eerste gelegentheijd

geschieden magh.

hier mede

Eijndigende E: Erntfeste, Agtbaare, Man„

hafte, wel wijse, voorsienige, en seer

genereuse Heer, UE: E=s, en die uE=s lieff,

en aengenaem zijn de hoede Jsraels bevolen

laetende, verblijve, onderstond UE: E=s Eer, en

dienst verpligte Dienaar, was geteijckent

N: D: L: Montaigne, in margine ten

Casteele Revengie op P=lo aij, den

20=en Aug=s A:o 1683.

gecollationeert accordeert

Banda nassauw ult=o aug:s 1683

Toirconde

d=n Braems

Ssecretaris.

233