closeTerug naar inventaris

Transcriptie

appostil daer op,

troost tesoeken staet, ootmoedelijk versoekende

(ik zegge soo dese geruchten waer zijn:) dat dan

sijn beschuldigers mogen werden vertoond, en

aengewesen, op dat hij zigh daer tegens rechten

purgere, dan zoo ’t UE: Achtb: miet en gelieffde

deselve den suppl:t te verthonen off te melden

gelijk hoopt van Iae, zoo versoekt den sufpel=t

dat dit Request in uE: E: Ov: Resolutie-boek

magh werden g’insereert, ten eijnde haer

E:d: Ho: Achtb: op Bat=a zien mogen, hoe

hier in dese zaek met den suppl:t gehandelt

is, (welck doende &„a was geteijkent

Mantiauw ./.

welck gelesen wesende, is goed gevonden en

verstaen zijn Eerw: daer op in antwoort te

dienen dat wel door de slaven van Isaak

Iacobsz: is opgegeven, als off haer meester

eenige nagelen aen zijn Eerw: zoude hebben

gelevert, dogh dat bij manquement van

sufficant bewijs, d’ aensprake dierwegen

was uijtgesteld, ter tijd haer Ed=e Ho: a:o

advijs hier op zouden erlangen, tenwelken

eyjnde alle de belegde doccumenten

aengemelte haer wel E:d= zullen

werden gesonden.

Jnsgelx:s quam mede binnen den vaendiigh

arch

an