closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Carel van Rosenburck, tekennen gevende

Romonstrantie van Vaandrigh

Carel rosenburch,

hoe hij suppl=t huijden mergen voor E:

H=rn Commissarisen is geciteert, om

uijtspraek tekomen hooren van ’t vonnis

tusschen den fiscael en sijn voorsaet

sal=r, rakende de aengehaelde slaven

en goederen vande Chialoep piessangh

inden Iare 1680: door den E: a: Raad

van Iustitie op 4=en deser uijtgesproken

bij het welke de goederen, als slaven

wax, Schildtpats= hoorn E:r voor d’E: comp:

gekonfisqueert sijn, en alsoo voors: goederen

niet alleen door sijn voorsaet duir ingekogt

maer vele derselver tot dato nogh onbe„

„taelt zijn, en gevolglijk den suppl=t die

penningen nogh zal moeten uijtkeeren,

zijn versoek om eenige aengehaelde

Weshalven versoght den suppl=t: dat hem

goederen wederom te mogen hebben./

gemelte goederen mochten toegewesen, en

van voorsz. Connis gereleveert werden

daer tegen den fiscael S=r Van Rooijen/.

contra versoek van. fiscael

daer tegens

versocht dat het gepronunctieerde vonnis

ter Executie mochte werde gestelt

Waer op de suppltn: buijten getreden

zijnde, is na overweginge van saken,

en ten jnsichte de authorisatie van den

E: H= Gouvern=r Generael Corn:

Speelman goed gevonden en verstaen