closeTerug naar inventaris

Transcriptie

o

ste

Costende ’t pack volgens factura een som:s

van ƒ337: 7„ 5: zijnde inden Iare 1681:

p:r tschip de Betuwe tot een proeffje

van Batavia herwaerts gestiert, sal

laten uijt venten

Soo is naer meditatie verstaen dae men

't stuck tegens drie rx: zal laten verkopen

als wanneer d’ E: Comp:e daer op nogh

een goede winst zal komen te genieten

Aldus gearresteert, en goed gevonden

ten Casteele Nassauw datum utante, was

geteijkent Willem van Zijll, Albert van

Breugeb, Johannes de Hartogh, Adriaan

Van Rooijen, Cornelis Stull, en pieter kraan./

Dingsdag den 9=en Februarij

A„o 1683:/

JpVoor dese Tafel Verschenen, den burger

Raatspersoon S=r Jacob Albertsz: Edingh, uijt

de naem van hem en eenige andere perck

„besitters die haer specerijen op waijer ter

schael zijn brengende, versoek doende dat

d’onderstaende poincten ten voornoemde

Comptoire mogte werden g’ordonneert

't agtervolgen, en

J

Jtem de Bethillis Bruijn blauw

met silvers hooffden tegens

drie rx: stuck te verkopen./

Versoek van eenige perkbesitters

die haer specerijen op Wager

chaet brengen./

ter

5