closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t geresolveerde daer op./

Eerstelijk, dat in het wegen van Hare specerie

mogen volstaen met een uijtslagh bij de coop„

luijden in usantie, zonder dat de schael

bij na op de gront blijft staen

Een tweeden, dat het gewight der foelij nu eenlijk

tot een quart, op een achtste Cattij Banda

moght gesuppleert, en voortaen meede gewogen

werden/

Ten anderen, dat de van outs geordonneerde

weegdagen volgens ordre achtervolght, en

Den vierden, en laesten, dat wanneer zij versoekers

haer behoefte en nootdrust, 't zij van kleeden

Rijs Etc: ten Comptoire voorn:t komen,

tehalen als dan met behoorlijke bejegeningh

mogen ontfangen, en gerist werden./

Welke poincten den Raad aendachtelijk

overwogen, en op alles wel geleth zijnde, is bij

eenparigheijd van stemmen g’oordeelt

voornoemde versoek en Articulen daer in

Vermeld in billickheijd bestaen, en is diea„

volgende eerstelijk den fiscael aengeseght

en gelast, een achtste Cattij telaten maken

en op behoorlijk gewight testellen, mitsgaders

dat als gecommitteerdens met d’ eerste

gelegentheijd naer voornoemde

Comptoir Waijer zullen gaen

d’ mess=rs

2