closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gt

mes=s Johannes de Hartogh Coopman en

Hooft tot Louthoir, Adriaan Van Rooijen

fiscael, en Cornelis Stull guarnisoen„

Boekhouder omten overstaen vanden

Opper=Boschwagter Maarten Lam

die op d’ ordinaire weegdagen sigh voor„

„taen aldaer zal moeten laten vinden,

de gesamentlijke Leveranciers der

specerijen te verthoonen, en aente„

„wijzen wat voor een behoorlijken

uijtslagh in 't wegen der specerijen

kan en zal mogen beslaen, en verder

het aldaer leggende Boost den onder=

Coopman Willeboort Willeboortsz:

te gelasten, dat de versochte poincten

hier voren gespecificeert, sodanigh

zal hebben te achtervolgen, ende zorge

te dragen, dat dien aengaende

geen klachten meer mogen voorkomen./

Staet ook binnen den Boekhouder en

Versoek vanden Boekhouder

Barent Cop, om zijn Vrijdom,

Subalteri Hooft ter Sterckte Ourien

S=r Barent Cops versoekende vermits

een specerij perck gekoght heeft

dat hem Vrijdom mogte werden vergunt,

om zigh voortaen buiten dienst van

1

d’E: Comp:e te mogen erneren

dEn

1