closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Coenraat Chim tot cassier

Oerkoren./

Remonstractie van

.

fredrick Hartsbergh

desselfs versoek.,

'twelck toegestaen is

hebben gepresenteert, verkoren den adsistent

genraadt Kim

Eijndelingh Remonstreerde den schoolmeesen

Fredrik Hartsbergh, dat hij suppl=t uw

ontrent 19: Iaren geleden, zijn vrouws

susters kint gen:t Gillis Oijevaer de swarts

wanneer zijn moeder quam te overlijden

na zigh genomen, laten leeren de kost

Versorght en tot duslange onderhouden heeft

zonder daer voor iets genoten, te hebben

en overmits hij Gillis nu tot zijn manne

„lijke Iaren gekomen is, zigh al een geruijmen

tijd geleden, doorgaens tegens de goeden

Vermaninge van hem suppl:t seer halsterrig

gedragen heeft, en ook genegen is met een

opsprakelijke vrouw zigh inden Huwelijken

staet tebegeven, versoekende dierhalven

dat hem suppl:t uijt de pennn: die genoemde

Gillis Oijevaer op de weeskamer Heef

staende, eenige alimentatie magh genieten

Waer op gedelibereert en voorsz: Oijevaer,

mede gehoort zijnde, is goed gevonden en

verstaen den suppliant tot alimentatie

toe teleggen, een zomme van twaelff

UE:s vermits 't Capitael niet boven de

63: rx: Comt te belopen

Mis

N