closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pand

geteijkent

Johannes

1 Stull

Eb=r

27

Saturdag den 6=en Maart

A„o 1683:/

Pxetracrdinaire vergaderinge,

Helt d’E: H=r Gouvern=r den Raad voor

propositie van d’E: H:r gouvern:r

nopende ’t versekeren der klene

hoe nu eenige Iaren Herwaerts ondervonde

Vaertuijgen, en weghlopen der

slaven./

heeft dat door achteloosheijd in ’t versekeren

der kleene vaertuijgen van particulire

niet tegenstaende verscheijde Ordres daer

toe beraampt zijn nu, en dan veele lijff„

„eijgenen haer uijt dese provintie fugatijff

komen testellen, ’'t welck dagelijx meer, en

meer toeneemt, als wetende die schelmen

te practiseren om met het een off ander

vaertuijgh zulx in ’t werck testellen,

gelijk nu jongst op den 24=e der gepasseerde

maant februarij nogh gebleken is, dat r

9: stucx G=r Orembaij vanden burger Cent

Jochemsz: door gegaen, en uijt dese Provuctie

gevrught zijn, waer door het gemeene

best merckelijke schade komt telijden./

Weshalven geeft wel gemelte zijn E: de Consideratien dierwegen om

’t oude placcaet te renoveren./

verdere leden in bedencken, off ien niet

diende ’t placcaet dat a:o 1672: onder de

R