closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mlous g’arresteert en goed gevonden Banda

Nassauw datum als voren was geteijkent

Willem van Zijll, Albert van Breugel,

Johannes de Hartogh, Adriaan van Rooijen

ornelis Stull: en Pieter Kraan./

igsdagh den 23=en Maart

A=o 1683:/

Eene

Deeff d’E: H=r Gouverneur den Raad

Voorstell van d’E: H=r

in bedenken vermits ’t wester mousson ten

gouvern:r om een chialoep

eijnde loopt en den stillen tijt op handen is, met twee gecommitteerdens

na Arou tesenden, om reden,

off ien niet en diende soo spoedigh als

doenelijk, een Chialoep met twee gecom„

„mitteerdens na Arouw tezenden, om

achtervolgens ’t g’arresteerde bij ’t aenwesen

van d’ E: H=r Commissaris Robbertus

Padt brugge Hier in Banda, eens

ten naeukenrigsten telaten ondersoeken

na het gedoente vande onrustige

rebellerende Negorijen aldaer, met

affvraginge aen die van Toemoorij om

wat reden zij in den Iare 1680: onse

D

23