closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Burgers Joost Bartelsz: Poolman, en

Estjene Marchier Wanneer p=r Chialoep

van den borger Carsten Iansz: aldaer waren

zoo schandelijk hebben vermoort, om zoo.

doende een naekt bericht te bekomen

wie van beijde namentlijk s'Comp:s volk

en Dienaren off wel dese Inlanderen tot die

quade daet d’ eerste aenleijdinge en oorsaek

en inkas van Iae, wie men

hebben gegeven om daer in zodanigh tehan„

daer toe best zoude gebruijken

„delen als ten meesten dienste van d’E:

Comp:e zal bevonden werden te behoren

en des Iad, wie men derwaerts zoude

Committeren

Waer op net aendagt gemediteert wesende

Voorsz: propositie wert

is voorsz: propositie voor g’arresteert gehoude

gearresteert, en tot gecommitteer„

„dens verkoren den guarnisoenboek

en wijders tot gecommitteerdens gekoren

„houder s:t Cornelis Stull, en

Vaandrigh Agenbarck:/ den Guarmisoen boekhouder Corneus Mall

en Vaendrigh Carel Anthonisz: van rosenburch

als daer toe jegenwoordigh best kunnende

Vaceren, beneffens dewelke oock mede zullen

gaen een Corp:l en 6: a 7: soldaten

Eijndelijk is op ’t Versoek vanden Eerwaerden

Zacharias Mathijk: kranck„

besoeker op arou, wert zijn

kerckenraad goed gevonden, en verstaan den

verlossinge toegestaan./

kranckbesoeker op voors: Arouw Zachara

Mathijsz: