close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0559

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

aij

Aa

Zacharias

hijsz:

Mathijsz: welkers verbonden tijd al langh

g’Expireert is, te verlossen, en in desselffs

Erust knippingh schoolm=r

wert als provisioneel kranck„

plaets derwaerts te zenden den schoolm=r

besoeker derwaerts gehouden

Sint Knippingh onder den Titul van p=l

kranckbesoeker, als zijnde inde maleijtze

cale wel bestervaren, tem zal op tversoek

vande Negorij Wammer mede derwaerts

jtem Marcijs Warela als

schoolmeerter na wammer.

vertrecken, den nu jongst uijt Amboina

gekomen schoolmeester Marcus Warela

om tesien off die inlanderen tot het Christendom

kunnen werden (gebragt

Mldus Besloten Int Casteele Nassauw

on Neira in Banda datume ut anto„

was geteijkent Willem van Zijll Albert

Van Breugel, Johannes de Hartogh, Adriaan

van Rooijen, Cornelis Stull, en Pieter kraen ./

Saturdagh den 27=en Maart

A„o 1683: Extraordmaire vergaderinge./

Js ter vergaderinge gelesen de Copia missive

de missive van haer wel Ed:s

van haer Ho: Ed= de Heeren Raden van tot Bat:a gelesen./.

Indien tot Bat=a gedateert 18=en februarij

deses jaers waer van d’ originele P=r

't schip Macasser staet te volgen, ons op

35