closeTerug naar inventaris

Transcriptie

walt

Ede

9

uger

hs

cti

39

½ lb Rijs, en½ lb sago aen

niet meer dan een halff lb: rijs en een

jder ziel des daegs te laeten

verstrecken.

halff lb: Zagon telaten verstrecken, tot

soo lange ontset bekomen./

Aldus gedaan en goed gevonden,

Banda in't Casteel Nassauw

datum Ut ante, was geteijkent

Willem Van Zijll, Albert van breugel,

Johannes de Hartogh, Adriaan van

Rooijen, Pieter Kraan./

igsdagh, den 13=en April

A„o 1683:/

zijn ter ordre van d’ E: H=r Gouverneur in

de borgers Caspat Thomas

Vergaderinge verschenen de S=rs Cheuris

Carper, en Theuns Claes

soet gerecommandeert hunne

Claesen Poet Burger Raatspersoon, en

Chialoepen om Sago na Ceram

te senden

Casper Thomasz. Carper Weesmeester, de

welke door wel gemelte zijn E: wierden

aengemaant en gerecommandeert

offze hun hier ledigh leggende Chialoepen

(gelijk andere burgers reets gedaen hebben:)

niet na Ceram Wilden zenden tot het

N