close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

opkopen van Sagou, vermits de provisie van

rijs schrael omkomt, en desen Iare weijnigh

van dat graan van Batavia staet gesonden

’t selve bij hun geaccepteert

te werden, ’t welck voors: borgers accepteerden,

Wijders is mede goet gevonden en verslaan,

den soldaat dirk Arentsz„ van Swoll, die op

den 18=e aug:o pass:o (na dat eenigen tijt zijn

dienst als stall=knegt in s' Comp: paar de stall

had gepresteert, en van thien tot vijfftien guldens

p=r maand was verbetert, om desselfs acte

dick ardntsz van Swol, werd

zijn gagie van h 15 tot 10 gt

in te trecken, en weder op zijn oude gagie

vermindert om reder

testellen, vermits door debauchie bij dien

dienst niet langer blijven kan.

Aldus gedaan en g’arresteert ten Casteele

Nassauw op Neira in Banda datum

ut Supra was geteijkent Willem van Zijll

Albert van Breugel, Adriaan van Rooijen,

Pieter Kraan./

Saandagh den 3=' Maij

A„o 1683:, Extraordinaire. vergaderinge

Tewijle onse militie geconjungeert met de

krijgsmaght die in weijnige dagen van

7

Amboina hier g’arriveert zijn, in korten

na