closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoek vande inlandsche mi„

litairen om ijder een maend

gagie te mogen genieten

’t selve werd in suspens gehou„

den.

remonstractie van den moors

mard=r Pattij

Eijndelijk versochten de Inlandsze militairen die

nu jongst van Amboina met den Cap=n sodocus

romhuijsen alhier zijn aengelandt en de toght

na damme zullen bijwoonen, om ijder een maand

gagie te mogen genieten, waer op gedelibereert

wesende, is goed gevonden en verstaan, 'tselve

in suspens tehouden, tot op haer vertrek vermits

zij Amboina een maand gagie op de hand

ontfangen, en 'tselve nogh niet ingedient

Hebben

Aldus gedaan en Besloten in Banda, op

Neira ten Casteele Nassauw datum als voren:/

Was geteijkents Willem van Zijll, Albert

Van Bredege—, Johannes de Hartogh, roriaen

Van Rooijen en Pieter Kraan

Saburdagh den 8=e Maij A„o 1683: gr

Extraoremaire vergaderinge./

s inde vergaderinge verschenen den moors mard=r

Pattij tekennen gevende dat hij suppl:t zijn

Conzijn genaemt Mangarantangh inde maant

februarij jongstleden. vermits alhier weijnigh

rijs off Zagbie te bekomen was, met zeler.

Ceramsen anachoda genaemt Boijmatta,

7