close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0569

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nieffangh na Arouw is vertrocken,

om te inquireren na ’t gedoente vande

rebellerende Negorien Cabroro, Maririj.

en Waldela, als mede die van

Toemoerij aff tevragen wat redenen

wat redenen hun beweeght hebben

inden Iare 1680: onse borgers Joost

Bartelsz, Poolman, en Estjene

Marchier wanneer met de Chialoep

vanden boeger Carsten Iansz: aldaer

waren, soo schandelijk te vermoorden

en alsoo gemelte gecommitteerdens

tot heden nogh met zijn geretourneert

soo geeft d’ E: H=r Gouverneur den

Raad in bedenken wie men van de

hier aende handt hebbende militaire

Officieren in plaets van gemelte

Rosenburgh best derwaerts zal senden,

Waer op gedelibereert wesende, is/

met een paricheijt van stemmen goed

gevonden en verstaen den vaandrigh

Pieter Ben althans uarnisoen=

„houdende op Lonthoir tot die Expeditie

tegebruijken, nevens den welken van hier

ook mede derwaerts zullen gaen een

serg:t en veertigh soldaten.

den vaandrig Pieter Ben

sal in plaats van Rosenburk

tot d’ expeditie na Damme

gebruijckt werden

45