closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ve en Caris nt ende

borger officieren

hun versoeck.

ldus gedaen en Besloten in

Banda ten Castele Nassauw

datum Ut Supra was geteijkent

Willem van Zijll; Albert van breugel

Johannes de Hartogh, Adriaan van

Rooijen, Pieter Kraan./

igsdagh den 11=en Maij

A„o 1683:/

Sijn in vergaderinge verschenen de s=rs

Casper Thomasz: Carpir Luijtenant

en Theums Clasen Soet Vaandrager der

Burgerije alhier op Neira, tekennen

gevende hoe eenige burgeren buijten

kennisse van d’ E: H=r Gouverneur

en hun Officieren haer hebben onder„

wouden particulire vergaderinge en

bij eenkomste tehouden, reght= strijdigh

tegens alle goederen ordres en costuijmen,

en waer uijt niet als veele onlusten

en quade suspicien comen te resulteren,

dierhalven versogte zij suppl=t dat den

fiscael mogt werden geinjungeert

Exactelijk