close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ve en Caris nt ende

borger officieren

hun versoeck.

ldus gedaen en Besloten in

Banda ten Castele Nassauw

datum Ut Supra was geteijkent

Willem van Zijll; Albert van breugel

Johannes de Hartogh, Adriaan van

Rooijen, Pieter Kraan./

igsdagh den 11=en Maij

A„o 1683:/

Sijn in vergaderinge verschenen de s=rs

Casper Thomasz: Carpir Luijtenant

en Theums Clasen Soet Vaandrager der

Burgerije alhier op Neira, tekennen

gevende hoe eenige burgeren buijten

kennisse van d’ E: H=r Gouverneur

en hun Officieren haer hebben onder„

wouden particulire vergaderinge en

bij eenkomste tehouden, reght= strijdigh

tegens alle goederen ordres en costuijmen,

en waer uijt niet als veele onlusten

en quade suspicien comen te resulteren,

dierhalven versogte zij suppl=t dat den

fiscael mogt werden geinjungeert

Exactelijk