closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

Exactelijk te inquireren na ’t geene in

gemelte bij eenkomste mogt wesen

besloten off gedaen, en hun van 'tselve

Visie gegeven werden.

Waer op gedelibereert wesende, is goed

gevonden en verstaen, de supplianten

in antwoort te dienen, dat in voorsz.

zaek na bevindinge zal werden ge„

handelt, sodanigh als den dienst van

d’ E: Comp:, ruste en welvaren deser

gemeente bevonden sal werden te behoren

Den Controirs Burger Hendrick

Vos binnen geroepen, en door d’ E: H=r

Gouverneur volgens aenschrijvens

van d’ E: Heer Commissaris Robertus

Padtbrugge, en den Raad in Amboina

hem voor gehouden wesende off zigh ten

dienste van d’ E: Comp: wel wilde

laten gebruijken om als baes metselaer

mede na Damme tevaren, tot het op„

metselen van een steene Redont aldaer

vermits men alhier jegenwoordigh van

bequame metselaers ontbloot is; waer

op denselven verclaerde daer toe wel

antwoord daer op

.

47