closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoeck van den fiscael adriaen

van rooijen,

'tselve toe gestaen :

Eijndelijck versoght den fiscuel s=r adriaen

van Roogen, dat hem toe gestaen moght

werden, copie van alle soo danige docu„

boven

menten, als er door hem gemelte gecom„

mitteerdens op drouw zijn belecht,

om te sien off daer in niets en is, 't geen

zijn ampt en bedieninge mogte conser„

nerende zijn, Twelck toe gestaen is=/

Aldus gedaen ende gepasseert

Banda ten Casteele Nassauw

datiem ut arte,

Dingedagl den 1=e Jurij 1687.

vermits den 8 Capt=n Jan Jacobsz:

Hijsselbergh op den 3=en deser p=r de

sluijt de graaff, alhier van Batavia

is komen te passeren; om als hooft over

de militie in plaets van den manhaften

Capiteijn

17