closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versoeck van E weesm=ren om

advijs op eenige poincten bij

haer E=s opgestelt, —

antwoort daer op

alles versogt: geret, ende

huijsen vercogt. op ses

maenden dagh, alle m een

paij te betalen

den Boedel aende

gein trsseerde crediteuren

over te geven./

Eijndelijck bragten Eweesmeesteren

nu oock in Raade eenige poincten

bij haer E=s op gestelt, met versoeck om

daer op ons advijs en gevoelen te hooren;

de welcke nauwkeurigh geresumeert, en

g’Examineert wesende / is na deliberatie

geresolveert haer soodanigh te antwoorden,

als voor ijder articul in margine

aengeteijkent hier onder kan werden

E: ooght,

Weesmeesteren Sessie van

dato P=mo Junij

De wed=e adam Deas, staende weder,

om te hertrouwen, moet aen haer man

sal=rs voor kinderen ter kamer brengen

900: rx=ses, en nogh aen de Weeskamer

eijgen Schult rx=s 150:/ off desen boedel

niet sal dienen geret, en vervolgens

vercogt, sal werden, alsoo men reets

bevint, dat de wed=e: met den Boedel

niet ter goeder trouwen handelt, en

des Jae, op eent wat conditie 'tselve

sal geschieden/

Off den Boedel van Harm Thourisz:

niet sal dienen over gegeven te werden,

aenden Borgen, alsoo de schulden en

borgtogten