closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Misz:

55

borgtogten veer boven ’t besit belopen,

en de wed=e niet bequaem is, dien om

slagh te bedienen,

3

voor regt te roepen , en

dat door d: opperhoofden der Buijten comp„

uijtgewonnen zijnde arrest

teversoecken./

toiren, aende perckemers, geen gelt sal

betaelt werden, als ter ordonantie van

dE H=r gouvern=r voor haer, specerijen

op dat zij door dit middel niet alleen

haer intrest, maer oock wat capitael

mogen afflegen,

Aldus goet gevonden en Bestoten

in Banda ten Caspeele Nassauw

datum it ante, was geteijkent Willem

van Zijll albert van Breugel van

Segtburg Jan heijselberg: Jannes

de hertogh Adriaen van Rooijen

Cornelis stull.

Dingedagh den 15=en Junij 1682

Remonstrantie vande

s in vergaderingh verschenen den

ouderlingh s=r wels caas/

ouderlingh deser gemeijnte S=r Mels

Caas te kennen gevende, dat zeker

mard=s wed=e genaemt ursela, nu

Jonghst overleden, twee kleene kinderties,

heeft