closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

den capt=n hijsselberg

weder dient gesuppleert, soo is daer toe in desselfs

tot het ampt van preeses

der commissais over

plaets geeligeert den Capt=n Jan Jacobsen

ruwelijcx soeken g’eligeert)

Heijselberg.

Aldus gedaen en gepasseert op Neira

en Banda datum ut supra was geteijket

Willem van Zijll, albert van Breuge

Jan heijselberg Johannis de hartegh,

adr=n van Rooijen en Cornelis stull,

Dingddagh den 29=en Iunij 1683,

wert door dE H=r gouvern=r in raade

notulen, door raad der eerw:

geproduceert, de notulen in houdende eenige

kerker raed op probatie

opgestelt,

pointen, door den eerwaerden kerken raad,

op approlatie van dese tafel gesoingeert, en

opgestelt, en,

Eerstelijck, dat wanneer de visite achter het

hooge lant gedaen wert, 'tselve als voor desen

met een vaertuijgh mochte geschieden,

2=en dat de mooren het pleegen van hunnen

vervloeckten godtsdienst mocht werden

verboden,

3=en dat geen slaven mogten vrijgegeven werden,

ten zij eerst christen waren,

4=en dat